ബോൾട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ടാങ്ക്

  • Bolted Stainless Steel Tank

    ബോൾട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ടാങ്ക്

    1. ആമുഖം ബോൾട്ട് ടാങ്കിന്റെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ടാങ്ക് ടെക്നോളജി, YHR ന് വിവിധ പ്രോജക്റ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷനായി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ 304,316 ബോൾട്ട് ടാങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. വിശാലമായ സംഭരണ ​​ശേഷിയും പ്രത്യേക കോൺഫിഗറേഷനും ഉള്ള YHR ബോൾട്ട്ഡ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ടാങ്കിന് ലിച്ചേറ്റ് ചികിത്സയിലും ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വ്യവസായത്തിലും വ്യാപകമായി പ്രയോഗമുണ്ട്. ഡ്രൈ ബൾക്ക് സ്റ്റോറേജിനായി ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ സിലോയും ഉണ്ട് 2. സർ‌ട്ടിഫിക്കേഷനും ശേഷികളും എൻ‌എഫ്‌പി‌എ 22 ഒ‌എച്ച്‌എസ്‌എ പി‌ടി 1910 ഐ‌എസ്ഒ 9001: 2015 എൻ‌എസ് ...